W lutym zaplanowaliśmy warsztaty z abstrakcją, które poprowadziła Lidka Wszołek i Ewa Jabłońska. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze m.in. dzięki wymianie doświadczeń nauczycieli prowadzących zajęcia z młodzieżą lub uprawiających ten rodzaj malarstwa.


W dniu 31 stycznia 2012r odbył się Centrum Aktywizacji Zajęciowej Osób Starszych i Niepełnosprawnych MOPS w Pile wernisaż wystawy prac malarskich naszej koleżanki Reni Ankiewicz. Można było podziwiać ciekawe i sympatyczne oleje, akryle i delikatne akwarelki, wśród których przeważają pejzaż i martwa natura. Wernisaż uświetniły występy artystów z Centrum. Gratulujemy Reni tej wystawy.


14 stycznia odbyło się walne zebranie naszego stowarzyszenia "Jelo". Pomimo zimna i śniegu, które uniemożliwiło niektórym członkom grupy na przyjazd, to i tak nie zabrakło nawet tych, którzy nie mieli w dniu dzisiejszym najbliżej. Na zebraniu przedstawione zostały sprawozdania z działalności,oraz finansowe stowarzyszenia, a Hania Łastowska jako prezes obdarowała nas długopisami reklamującymi naszą grupę.Pochwaliliśmy się udziałem w plenerach i wystawach m.in. Indywidualnej wystawy Bożeny Burej w Krotoszynie oraz w "Salonie Pilskim 2011" czterech naszych członkiń- Hani Łastowskiej, Ewy Zielińskiej-Repeckiej , Danusi Szymaś i Bogusławy Różańskiej. Podczas dyskusji w wolnych głosach postanowiono, aby plener przenieść na sierpień i aby powtórnie odbył się w Jastrowiu. Ustalono również datę corocznej wystawy w galerii Labirynt. http://www.youtube.com/watch?v=4cPYwRaBRXY&feature=player_embedded


Strona 54 z 63

Go to top