Montaż słowno-muzyczny o Norwidzie - 4.10.2022

4.10.2022r. Na prośbę Centrum Kształcenia „Nauka”, dla uczniów klas 4LOB oraz 4LOC, zorganizowaliśmy montaż słowno-muzyczny  o Norwidzie. Spotkanie to odbyło się w Galerii „Labirynt” PSM L-W przy ul. Sikorskiego 33.

Uczniowie oprócz zapoznania się z życiem i twórczością 4. Wieszcza, mogli obejrzeć  naszą doroczną XVII wystawę Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych JELO.  Informację z tego wydarzenia można przeczytać i zobaczyć pod linkiem

https://nauka.pila.pl/jak-slonce-barwi-kwiaty-tak-sztuka-nadaje-kolor-zyciu/

 

Lipiec i sierpień 2022 r. – udział w plenerach.

Wakacje, to czas, który sprzyja na wypoczynek i również na pracę twórczą. W tym roku w plenerze ceramiczno-malarskim w Krotoszynie wzięły udział: Iwona Ignaszak, jak i była członkini naszego stowarzyszenia, Bożena Bura. Uczestniczyły również w wystawie poplenerowej, która odbyła się 10 września br.

Na plenerze w Przytoku razem z wystawą poplenerową  była Bogusława Różańska, która stworzyła 4 duże pełne emocji i ekspresji prace. Gratulujemy uczestniczkom spędzonego owocnie czasu.

8.09.2022r. Wernisaż JELO.

8 września 2022 r. o godzinie 18:00 w Galerii „Labirynt” PSM L-W w Pile odbył się wernisaż dorocznej wystawy Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych JELO pt. „Jak słońce barwi kwiaty, tak sztuka nadaje kolor życiu” z montażem słowno-muzycznym poświęconym Cyprianowi Kamilowi Norwidowi, zatytułowanym jego słowami „I zagrałem, i jeszcze mi smutniej”.

Na otwarcie wystawy przyszło bardzo wiele osób zainteresowanych artystycznym wydarzeniem, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi. Wystawa przygotowana została na wysokim poziomie tak, jak ta część o Norwidzie.

W tym roku swoje prace na wystawie wystawili następujący członkowie stowarzyszenia:

Hanna Cudnowska –Tomczyk, Grzegorz Koźmiński, Irena Lenart, Renata Kopić Sądel,  Ewa Jabłońska, Sławomira Lewińska,  Regina Ankiewicz, Lidia Wszołek, Joanna Haracewiat-Łosoś, Ksiądz Mariusz Gubow, Iwona Ignaszak, Bogusława Różańska,  Barbara Mikołajczak, która przygotowała montaż słowno- muzyczny pt.: “I zagrałem, i jeszcze mi smutniej.   W tym działaniu, oprócz autorki,  wzięli udział: Bożena Pęciak, Beata Krakowiak, Małgorzata Bartecka i Grzegorz Koźmiński, natomiast  na altówce grała Elżbieta Czechowska.

Dodatkową niespodzianką było losowanie pracy „Tulipany”- darowanej i namalowanej przez Reginę Ankiewicz a także poczęstunek dla zwiedzających.

W trakcie spotkania nie zapomnieliśmy podziękować sponsorom, dzięki którym doroczna wystawa JELO została tak świetnie przygotowana. Podziękowania należą się Prezydentowi Miasta Piły, za przyznanie dotacji w kwocie 4000 złotych, a także się ZNP i pani Ewie Czopek z oddziału pilskiego, prezesowi pilskiego RENO - panu Krzysztofowi Pabichowi, panom ze Studia Horizon oraz prezesowi PSM L-W Lucjanowi Szutkowskiemu a także pracownikom Działu Animacji Kulturalno-Rekreacyjnej  z  Panią Ewą Nowakowską na czele, za przychylność i wieloletnie goszczenie nas u siebie.  Planujemy jeszcze spotkania z młodzieżą oraz finisaż, adresowany do dzieci i ich rodziców, który odbędzie się 6 października o godz. 16:00 w PSM L-W, ul. Sikorskiego 33.

Strona 2 z 73

Go to top