9 stycznia 2021 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych „JELO” w Pile i przebiegało z godnie  z zapisami statutowymi.

Zebranie odbyło się  w Galerii „Labirynt”PSM L-W  w Pile, gdzie trwała jeszcze wystawa jubileuszowa naszego stowarzyszenia. Ze względu na pandemię, przybyło 5 osób (w tym 4 z zarządu i 1 z komisji rewizyjnej). Pozostali członkowie , w liczbie 13, potwierdzali swoją obecność wykorzystując środki komunikacji elektronicznej. Wcześniej drogą komunikacji  elektronicznej dostarczono wszystkim  członkom naszego stowarzyszenia  sprawozdanie z działalności merytorycznej JELO oraz sprawozdania  z działalności finansowej i protokół Komisji Rewizyjnej a  także protokół z (ubiegłorocznego) Walnego Zgromadzenia i zostały one również przeczytane na obecnym spotkaniu.

Przebieg głosowania  nad przyjęciem sprawozdań odbywał się drogą telefoniczną  i potwierdzany był przez komisję do tego powołaną. W ten sam sposób uwzględniono poprawki  do sprawozdania merytorycznego w kwestii  nazwisk  oraz udziału naszych członkiń w Salonie Pilskim’2020 i po uwzględnieniu i naniesieniu poprawek , wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednomyślnie. Tym samym udzielono Zarządowi JELO absolutorium.

Następnie , w związku z potrzebą wyłonienia nowego składu organów stowarzyszenia, zgłoszono wniosek, uzasadniony sytuacją  pandemiczną  w kraju, aby pozostawić  dotychczasowy skład osobowy Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po uzyskaniu  zgody od poszczególnych osób, przystąpiono do ponownego głosowania w trybie telefonicznym. Przyjęto zatem uchwałę  walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego zatwierdzającą  dawny skład Zarządu JELO oraz Komisji Rewizyjnej.

Po krótkiej przerwie , drugą część obrad poświęcono na zgłaszanie wniosków dotyczących zamierzeń Stowarzyszenia na 2021 r. i opracowanie harmonogramu  spotkań i zadań. Przewodniczącą zebrania była Ewa Jabłońska, a protokolantką  Barbara Mikołajczak.

3 grudnia 2020 r. – jubileuszowa wystawa SNT JELO

Już po raz 15-ty udało nam się zorganizować, tym razem  spóźnioną, doroczną wystawę naszego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych JELO w Pile zatytułowaną słowami M. Bachtina: "Twórczość, jako niekończący się dialog z drugim człowiekiem". Rok 2020 był rokiem szczególnym,  ponieważ w dobie pandemii byliśmy i nadal jesteśmy jako społeczeństwo częściowo odizolowani od siebie, zatem najłatwiej porozumiewać się językiem pozawerbalnym – symbolem czy obrazem.

Jubileusz naszego Stowarzyszenia był również okazją aby podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się  do tego, abyśmy mogli  przez ten czas, takie wystawy organizować i pokazywać. Pierwszą osobą, której należy podziękować jest twórczyni naszego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych JELO w Pile,  Janina Łastowska Semrau, która nieformalnie prowadziła naszą grupę  od lat 90-tych, a wspomagał ją w tym Jacek Matusiak będący drugim metodykiem ODN dawnego województwa pilskiego. Organizowanie takich wystaw nie było by łatwe, gdybyśmy nie wsparcie najpierw od  pilskiego BWA i UP, mieszczącego się jeszcze w starym „Blaszaku” przy ul. Ludowej, później wsparcie władz miasta Piły sponsorujących nasze wernisaże, czy ZNP odział w Pile, a przede wszystkim gospodarzy galerii „Labirynt” Dział Animacji Kulturalno-Rekreacyjnej PSM L-W w Pile na czele z paniami Teresą Kasior i Ewą Nowakowską. One to stworzyły ciepłą przyjacielską atmosferę a także zawsze służyły  pomocą, dając  m.in. schronienie  naszym comiesięcznym spotkaniom warsztatowym. Wcześniejsze spotkania odbywały się również  w pilskim CDN, a także w RCK –Fabryka Emocji , gdzie mieliśmy  warsztaty ceramiczne oraz dwie wystawy grupowe. Współpracowaliśmy z filiami Biblioteki Publicznej w Pile, z Centrum Kultury w Łobżenicy,  Centrum Kultury w Złotowie gdzie również za to wszystko wszystkim serdecznie dziękujemy także  tym, których nie wymieniliśmy z nazwiska, a są w naszych sercach. Podziękowanie należy się również nam samym, że wytrwaliśmy i ciągle nam się chce być aktywnymi w kulturze naszego regionu.

Rok jubileuszowy rozpoczął się dla nas smutną informacją o odejściu na zawsze naszego kolegi śp. Edwarda Cupera, od samego początku będącego członkiem naszego stowarzyszenia. Później informacja o pandemii i zatrzymanie comiesięcznych warsztatów oraz zamknięcie instytucji kulturalnych, w tym Galerii Labirynt PSM LW.   Dlatego też  ucieszyliśmy się, iż możemy zakończyć go naszą wystawą, w której ze względu na pandemię, wzięło  udział  tylko 11. z 18. członków JELO. Byli to:Janina Łastowska Semrau - pastel, Renata Kopić - Sądel - wycinanka, ks. Mariusz Gubow- haft, Hanna Cudnowska –Tomczyk - technika własna, Regina Ankiewicz – akwarela, Zdzisława Brodawka – olej, Sławomira Lewińska – pastel, Irena Lenart – pastel, Lidia Wszołek – kolaż, Ewa Jabłońska – olej i Bogusława Różańska – olej. Informację o wystawie można znaleźć pod linkiem http://www.psm.pila.pl/rekreacja.html

Bogusława Różańska – obecny prezes SNT JELO

 

12 września 2020 warsztaty z pastelem.

Spotkanie odbyło się znowu u Ewy w ogrodzie, bo na nowo zaczęły się obostrzenia związane z covid -19 . Oprócz miłego spotkania towarzyskiego mogliśmy popróbować malowania pastelami, tym bardziej, że niektóre z nas dawno tej techniki nie stosowały. Pogoda nam sprzyjała, było słonecznie, nie za gorąco, mogliśmy się delektować pięknym otoczeniem różnych roślin w ogrodzie oraz plonami części warzywnej. Obfitował on przede wszystkim cudownymi różnorodnymi kwiatami, a my cieszyliśmy się normalnymi relacjami, które między sobą wzajemnie tworzymy.

 

Strona 11 z 74

Go to top