Walne Zgromadzenie 2020

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych JELO w Pile w tym roku odbyło się 25.01.2020 .  Na zebraniu było nas 12 osób na 19, reszta nieobecna była z ważnych przyczyn zdrowotnych lub rodzinnych.

Na początku uczciliśmy minutą ciszy odejście śp. Edwarda Cupera,  najstarszego z członków JELO. Następnie zebranie odbyło się według porządku obrad zatwierdzonego gremialnie przez całe Zgromadzenie.

Salon Pilski

3 stycznia 2020 r. SALON PILSKI’2019. Jak co roku w grudniu w pilskim BWA i UP odbywa się Salon Pilski, w którym  biorą udział m.in.  nasze członkinie.  W tym  roku  ze względu na zawiłości ze świętami , wernisaż odbył się 3 stycznia. Swoje prace zaprezentowały Hania  Lastowska Semrau i Bogusława Różańska a także była członkini Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych JELO - Danusia Szymaś.

Warsztaty opłatkowe

7.12.2019 r.  w „Labiryncie” PSM L-W o godz. 11:00  odbyło się spotkanie opłatkowe a także podsumowanie całorocznej działalności. Spotkanie miało charakter uroczysty  przy wigilijnych potrawach i ozdobach przyniesionych przez uczestników. Jako, że prezes Bogusława Różańska nie była obecna z powodu choroby, życzenia przekazano sobie telefonicznie. Udało się również przygotować jubileuszowe kalendarze  na rok 2020 poświęcone piętnastoleciu istnienia naszego stowarzyszenia, by muc rozdać je  podczas spotkania.

Strona 14 z 74

Go to top